• +421 905 556 365
  • michal.vavro@profitax.sk
  • slidebg1
    Spokojnosť a spoľahlivosť
    Klient na prvom mieste

Referencie

Z našich dlhoročných klientov vyberáme:

Keraming a.s. - spolupráca od roku 1993

Keraming Trenčín s.r.o. - spolupráca od roku 1993

PRODUCTRONICA spol. s r.o. - spolupráca od roku 1993

REPROTECHNIKA GLAS s.r.o. - spolupráca od roku 1994

SOF Trenčín s.r.o. -  spolupráca od roku 1995

WELLA Porcelán s.r.o. - spolupráca od roku 1996

REPROTECHNIKA, s.r.o. -spolupárca od roku 1996

KB - soft, s.r.o. - spolupráca od roku 1997

DIEMER, s.r.o. - spolupráca od roku 2005

STAVBY - INŽINIERSKE SLUŽBY s.r.o. - spolupráca od roku 2005

ZK SPED Trenčín s.r.o. - spolupráca od roku 2006

AL-CAM s.r.o. - spolupráca od roku 2008

Villa Park Trenčín s.r.o. - spolupráca od roku 2009

GYNPOL s.r.o. - spolupráca od roku 2010

MUDr. Adriana Petrykowska s.r.o. - spolupráca od roku 2010

Bankruptcy Liquidation k.s. - spolupráca od roku 2010

Agentúra INA s.r.o. - spolupráca od roku 2011