• +421 905 556 365
  • michal.vavro@profitax.sk
  • slidebg1
    Výhodné ceny
    Na mieru klientovi

Cenník

 

Cenník platný od 1.1.2019    
     
Pre vedenie podvojného účtovníctva    
počet položiek zaúčtovaných v denníku neplatiteľ DPH platiteľ DPH,
OR pre DPH**
do 50 mesačne 60.00 € 100.00 €
od 51 do 200 mesačne 100.00 € 150.00 €
od 201 do 400 mesačne 200.00 € 300.00 €
od 401 do 600 mesačne 250.00 € 400.00 €
od 601 do 800 mesačne 400.00 € 600.00 €
nad 800 mesačne dohodou dohodou
     
Pre vedenie jednoduchého účtovníctva (daňovej evidencie)    
počet položiek zaúčtovaných v peňažnom denníku neplatiteľ DPH platiteľ DPH,
OR pre DPH**
do 50 mesačne 40.00 € 70.00 €
od 51 do 200 mesačne 80.00 € 110.00 €
od 201 do 400 mesačne 120.00 € 170.00 €
od 401 do 600 mesačne 220.00 € 270.00 €
od 601 do 800 mesačne 320.00 € 370.00 €
nad 800 mesačne dohodou dohodou
     
Popis služby cena  
Súhrnný výkaz k DPH od 15 €  
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 10 €/vozidlo  
Spracovanie mesačnej štatistiky od 15 €  
Spracovanie štvrťročnej štatistiky od 20 €  
Spracovanie účtovnej závierky fyzickej osoby od 100 €  
Spracovanie účtovnej závierky právnickej osoby od 150 €  
Zavedenie nového zamestnanca (jednorázový poplatok) 5 €  
Odhlásenie zamestnanca (výstupné dokumenty) 5 €  
Spracovanie miezd 10 €/zamestnanec  
Spracovanie daňového priznania typu A pre fyz.osoby od 20 €  
Spracovanie daňového priznania typu B pre fyz.osoby - paušálne výdavky od 50 €  
Spracovanie daňového priznania typu B pre fyz.osoby - daňová evidencia od 100 €  
Spracovanie daňového priznania typu B pre fyz.osoby od 60 €  
Pomocné práce (chronologické usporiadanie a rozčlenenie dokladov) 4 €/hod  
Ostatné práce (príprava podkladov pre banky, úrady...) 8 €/hod  
Poradenská/konzultačná činnosť * 20 €/hod  
Spracovanie intrastat (mesačne) od 50 €  
Ročné zúčtovanie dane pre zamestnanca 10 €  
Spracovanie ročnej štatistiky od 30 €  

* pre klientov v rámci poskytovaných mesačných služieb zdarma
** osoba registrovaná pre DPH

Cena zahŕňa zaúčtovanie všetkých účtovných dokladov (pokladničné doklady, faktúry, bankové výpisy, interné doklady),pri platiteľoch DPH aj spracovanie daňového priznania k DPH, vedenie evidencie k DPH, spracovanie kontrolného výkazu k DPH

Zavedenie nového zamestnanca zahŕňa jeho prihlásenie do poisťovní.